Cześć po latach! / śniadanie prasowe

W imieniu firmy Simplum, chcę  zaprosić Cię na dyskusję na temat potencjalnej roli systemów indywidualnej identyfikacji trzody chlewnej w zarządzaniu kryzysem w branży hodowli i produkcji trzody chlewnej. Załączam opis systemu Slide. Obecny kryzys, związany z ASF, zmusza producentów i hodowców trzody chlewnej do poszukiwanie rozwiązań, które zatrzymają pochód choroby, która może, w wariancie pesymistycznym, ale realnym, doprowadzić do wybicia całego polskiego stada. Taki scenariusz zrealizował się wiele lat temu w Brazylii, gdzie rząd nie zdecydował się na podjęcie radykalnych kroków.

Zapraszamy

=
Dyskusja odbędzie się podczas śniadanie prasowego, które odbędzie się
w czwartek, 18 września o g. 10:00 w restauracji Christian’s Baker House, ul. Książęcia 6.
Niżej zamieszczamy wstępne tezy, które chcemy omówić wspólnie z p. dr. inż. Tadeuszem Blicharskim z POLSUS, dyr. Marcinem Adamczykiem z Centrum Doradztwa Rolniczego, przedstawicielami PIWET, GIW i Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MINROL, Emilem Derdą – właścicielem Zakładu Produkcyjnego w Rusiborzu oraz panami Tomaszem Szymańskim i Maciejem Cylupą z firmy Simplum, twórcami systemu indywidualnej identyfikacji świń „Slide”.
=
Oto nasze tezy:
=
Sytuacja przypomina tę, związaną z pojawieniem się w 1986 roku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w Wlk. Brytanii, następnie w innych państwach członkowskie UE , a potem w kilku krajach trzecich.  W Europie lekcja została odrobiona. W świetle kryzysu BSE (1997), Komisja  Europejska opracowała zasady mające na celu wzmocnienie identyfikacji indywidualnej  i śledzenia pochodzenia bydła.
Obecnie systemy indywidualnej identyfikacji zwierząt stają się warunkiem wstępnym dla handlu międzynarodowego, ponieważ otwierają drogę programom weryfikacji źródła i wieku. Opóźnianie przyjęcia programów śledzenia może zmniejszyć dostęp do poszczególnych rynków międzynarodowych, a  zarazem zwiększyć koszty dla hodowców zwierząt.
=
System indywidualnej identyfikacji dla trzody chlewnej nie jest w oczywisty sposób barierą dla rozwoju choroby. Głównym celem tego wyszukanego systemu indywidualnej identyfikacji zwierząt i śledzenia  pochodzenia jest  przywrócenie zaufania konsumentów do wieprzowiny i produktów z wieprzowiny  dzięki przejrzystości,  pełnej identyfikowalności trzody i produktów spożywczych. Zdrowie ludzkie jest ważnym celem i konsumenci w Polsce i UE muszą być zapewnieni, że produkty spożywcze mogą być natychmiast znalezione w łańcuchu żywnościowym i wycofane z rynku w przypadku zaistnienia problemu dla  zdrowia publicznego.