Cyfrowy Sokołów: Elastycznie i sprawnie, ale przede wszystkim świadomie

Grupa Sokołów S.A. to jeden z największych producentów mięsa w Europie środkowo-wschodniej i jeden z liderów w Polsce. Główna siedziba spółki mieści się w Sokołowie Podlaskim, ale w skład całej Grupy wchodzi 8 zakładów, które zatrudniają niemal 10 tys. pracowników. Jak skutecznie współpracować w tak dużej i rozproszonej strukturze? Najlepiej przy wsparciu IT, z którego roli w Sokołowie doskonale zdają sobie sprawę i wykorzystują potencjał technologii w każdej niemal operacji. O tym, jak oprogramowanie wspiera funkcjonowanie ubojni, opowiada Marek Raćkowicz, MES Manager w Sokołowie.

 

Sokołów S.A. to część międzynarodowej grupy Danish Crown, która w naszym kraju ma 8 oddziałów. Wszystkie funkcjonują pod marką Sokołów i  zatrudniają w całej Polsce około 9500 pracowników. Jeden z największych oddziałów znajduje się w Sokołowie Podlaskim. Zakład ten jak i  pozostałe cały czas jest unowocześniany. Ostatnim etapem było rozszerzenie funkcjonującego już systemu Impuls EVO o dodatkowy moduł ubojowy.

 

— W sokołowskim oddziale nastąpiło zastąpienie dotychczasowego rozwiązania w obszarze uboju wieprzowego przez dedykowane dla nas rozwiązanie IT od firmy BPSC. – mówi Marek Raćkowicz i dodaje — Rynek, na którym działamy, jest konkurencyjny i wymagający, dlatego konsekwentnie wdrażamy nowe technologie, które pozwalają nam podnosić jakość naszych wyrobów i funkcjonowania kolejnych obszarów. – tłumaczy manager z Sokołowa.

 

Szczęśliwa 13
Współpraca Sokołowa z BPSC nie jest nowością. Trwa od 2008 roku, wówczas system katowickiej spółki został wdrożony w oddziale w Jarosławiu. Po 13 latach Impuls EVO obecny jest już w 7 z 8 oddziałów w tym w największym, zlokalizowanym w Sokołowie Podlaskim.
W tym zakładzie ostatnio wdrożone rozwiązanie informatyczne od BPSC zastąpiło poprzedni system w obszarze uboju. Katowicka spółka przygotowała

rozwiązanie szyte na miarę potrzeb i wymagań Grupy. Obejmuje ono swoim działaniem kluczowe procesy na wydziale uboju wieprzowego. Począwszy od przyjęcia żywca, wraz ze szczegółową rejestracją wszystkich niezbędnych danych, takich jak m.in. data i godzina dostawy, numer rejestracyjny samochodu, waga i partia żywca czy numer kojca. W kolejnym etapie dane są uzupełniane o kraj pochodzenia, hodowli, a także numery gospodarstw i wiele innych, niezbędnych do analiz oraz śledzenia pochodzenia zwierząt. Proces ten został rozłożony na 2 etapy z powodu jego złożoności i pracochłonności. System został tak opracowany, aby pracownik mógł w jak najkrótszym czasie wprowadzić dużą ilość zmiennych dotyczących wielu pozycji. Rozwiązanie to było odpowiedzią na oczekiwania firmy Sokołów, gdzie ergonomia była priorytetem.
Kolejnymi etapami, w których system wspiera pracowników, jest wydanie zwierząt do uboju. W tym obszarze Impuls pomaga w stworzeniu odpowie dniej kolejki wraz z nadaniem numeru cyklu ubojowego dla każdej partii trzody. Następnie koordynowany jest proces klasyfikacji — rejestracja wagi poubojowej oraz parametrów mięsności, wraz z nadaniem właściwej klasy półtusz — i rejestracja wagi konfiskat wraz z adnotacją o ich powodzie oraz wieloma dodatkowymi parametrami.

 

Marek Raćkowicz, MES Manager w Sokołowie, wspomina również o wdrożeniu dedykowanych paneli, które pomagają załodze:
— Na wielu etapach procesu dodatkowo zainstalowane zostały panele dotykowe, na których rejestrowane są ankiety i parametry służące do późniejszych analiz w celu utrzymania najlepszej jakości wyrobów, jakimi może pochwalić się Grupa Sokołów. — tłumaczy Raćkowicz i dodaje — Dzięki tak dokładnej rejestracji i możliwościom systemu Impuls EVO, przeprowadzane są wszelkie analizy wieloprzekrojowe ilościowe jak i jakościowe np. wg dostawców, klas, przedziałów wagowych dotyczące całego obszaru produkcji. Dodatkowo firma BPSC opracowała specjalną formatkę, pełniącą rolę wyświetlacza z automatycznym odświeżaniem, wyświetlającą niezbędne parametry klasyfikowanych półtusz, poprawiając tym samym jakość pracy na linii ubojowej – to pokazuje że firma z Katowic jest elastyczna i gotowa na wykonanie nietypowych indywidualizmów. — kończy MES Manager.
System Impuls EVO umożliwia dokładną rejestrację partii na każdym etapie produkcji, dzięki temu wygenerowanie danych jest proste i szybkie. Dodatkowo możliwe jest podpięcie rejestracji ankiet HACCP lub innych wewnętrznych – dowolnie konfigurowalnych, które pokazują parametry surowców oraz półproduktów na przyjęciu, a także w dalszych fazach kolejnych etapów produkcji. Warto zauważyć, że wymagania biznesu oraz klientów z roku na rok rosną i bez rejestracji systemowej przedstawienie ścieżki wyrobu byłoby bardzo czasochłonne a niejednokrotnie wręcz niewykonalne.

 

Koprodukcja systemowa
W przedsiębiorstwie z Mazowsza bardzo świadomie podchodzą do digitalizacji. Kilka lat temu zapadła odgórna decyzja o zmniejszeniu ilości dostawców oprogramowania, a około 3 lata temu powstała komórka dedykowana wdrożeniom, która również nadzoruje pracę systemów MES.
— Od kilku lat stale inwestujemy w nowoczesne rozwiązania IT i firmie zależy, by wdrożenia były dobrze wykorzystane. Kierowany przeze mnie dział, nowe wdrożenia realizuje we własnym zakresie. Firma BPSC dostarcza oprogramowanie oraz dokonuje niezbędnych kastomizacji. – opisuje Marek Raćkowicz, zarządzający pracami w obszarze digitalizacji produkcji w Sokołowie.
System Impuls EVO nie jest jedynym systemem działającym w Grupie Sokołów. Drugim – nadrzędnym – jest system zarządczy, do którego przekazywana jest całość rejestracji. Wymiana informacji i kooperacja odbywa się dzięki automatycznym interfejsom. Impuls EVO wraz z systemem wagowym jest na tyle elastyczny i sprawny w obszarze Produkcji i Magazynowania, że producent postawił na rozwiązanie od BPSC we wszystkich oddziałach należących do Grupy Sokołów.

 

Okiem eksperta:
Systemy MES pozwalają na wsparcie zadań związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych, łatwy dostęp do dokumentacji czy też uzyskanie ścieżki wyrobu co jest szczególnie ważne w branży spożywczej. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki zbieraniu danych w czasie rzeczywistym wprost z maszyn.
Pozyskane informacje, ze względu na ich wysoki poziom szczegółowości, są bardzo wartościowe. To z kolei umożliwia szybką identyfikację potencjalnych problemów oraz aktywne działania, skutkujące podniesieniem jakości produkcji oraz obniżaniem kosztów. Ale nie tylko – oprogramowanie pozwala również kontrolować przebieg procesów produkcyjnych i weryfikować ich zgodność ze specyfikacją technologiczną oraz jakościową, a także reagować na zmiany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.
Rozwiązania, jakie znajdziemy w systemach klasy MES, mają zastosowanie w zasadzie niezależnie od środowiska produkcyjnego, w jakim funkcjonują. W środowisku gdzie mamy do czynienia z małym asortymentem wyrobów, relatywnie prostymi i stałymi procesami produkcyjnymi oraz partiami produkcyjnymi o wysokim wolumenie, istotne będą dane o wydajności procesu, parametrach jego przebiegu i odchyleniach od normy.
Proces produkcji w Grupie Sokołów jest w pełni zautomatyzowany i sterowany komputerowo, już od etapu przyjęcia żywca, który jest pod czujnym okiem systemu, podobnie jak kolejne fazy w cyklu produkcyjnym. Oprogramowanie Impuls EVO dla Sokołowa zostało tak opracowane, aby było blisko aktualnych potrzeb firmy, ale jednocześnie w przyszłości mogło być rozwijane i dopasowywane do zmieniającego się środowiska.

 

Andrzej Szubryt
Specjalista ds. Konsultingu i Analiz
BPSC