Co naprawdę ważne jest w optymalizacji energetycznej firm?

Obniżenie rachunków za prąd w zakładzie przetwórczym jest możliwe, ale przedsiębiorstwa wciąż mało odważnie działają w zakresie poprawiania efektywności energetycznej. Tymczasem oszczędności są realne do osiągnięcia, a energię elektryczną należy traktować jak towar, o jakość którego należy zadbać – podkreślają eksperci z Grupy Impel.

 

Branża spożywcza wykazuje szczególnie duże zużycie mediów w procesach produkcji żywności. Konieczność ograniczania kosztów zużycia energii elektrycznej, jako jednego z elementów wpływających na opłacalność produkcji, wydaje się być bezdyskusyjnym tematem. Problem jednak jest, bo wciąż niewielka liczba przedsiębiorstw wdrożyła jakiekolwiek rozwiązanie, które pozwoliłoby na stały monitoring sieci energetycznej firmy i diagnostykę obszarów, w których mogą pojawiać się nieprawidłowości.

 

Bez monitoringu sieci nie ma dobrej diagnozy
Należy zwrócić uwagę, jak ważnym aspektem jest monitorowanie sieci elektrycznej przedsiębiorstwa. Prawidłowe opomiarowanie wszystkich punktów poboru energii oraz rejestrowanie zużycia czynników energetycznych jest jednym z podstawowych warunków, które winny być spełnione, jeśli chcemy znaleźć oszczędności. Zdalny odczyt liczników to zdecydowanie za mało, aby wiedzieć jak funkcjonuje firmowa sieć energetyczna – mówi Marcin Kotkowski, dyrektor ds. Systemu Optymalizacji Energii Elektrycznej (SOEE), rozwiązania opracowanego przez Impel Tech Solutions (ITS). Monitorowanie wszystkich parametrów sieci jest podstawą dalszych decyzji biznesowych. Jak bowiem ocenić prawidłowo rezultaty wdrożonych działań, jeśli nie wiemy, ile energii zużywane było przed, a ile po realizacji projektu? System SOEE opracowany przez ITS wyposażony jest w analizator jakości energii z zapisem danych historycznych. Dzięki monitoringowi otrzymujemy szczegółową informację o rzeczywistej wielkości oraz charakterystyce zużycia energii przez poszczególne jej odbiorniki – dodaje dyrektor Kotkowski.  Bez szczegółowej analizy znana jest jedynie pochodząca z faktur informacja o zużyciu sumarycznym medium za dany okres oraz o poborze szczytowym. Jednak dalej nie wiadomo, co tak naprawdę dzieje się z tą energią i ile energii jest tracone w wyniku usterek i zwykłych zaniedbań.

 

Jakość energii kluczem do optymalizacji  
Nie same wartości w zużyciu energii elektrycznej są istotne, ale przede wszystkim jakość energii, jaka dociera do sieci przedsiębiorstwa. Zakłócenia w napięciu prądu i liczne zniekształcenia w obwodach elektrycznych mogą powodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury zakładu i szybszym jej zużyciu. Są to sytuacje bardzo niebezpieczne, bo mogą wywołać przestoje produkcyjne. Wówczas nie trudno o znacznie większe koszty, niż tylko wysokie rachunki za prąd. W zaprojektowanym przez ITS rozwiązaniu SOEE autorski system sterowania zmniejsza emitowanie energii biernej, by jednocześnie osiągać jak największe oszczędności w zakresie energii czynnej. Ta z kolei wpływa na podniesienie efektywności pracy urządzeń elektrycznych – mówi Marcin Kotkowski z ITS. SOEE nie jest rozwiązaniem, które tylko analizuje wartości zużycia energii czy dopasowuje odpowiednie parametry dystrybucyjne, lecz inteligentnym układem poprawiającym jakość wykorzystywanej mocy. W ten sposób osiągane oszczędności to nie tylko wprost niższe zużycie medium – SOEE w pozytywny sposób wpływa na żywotność majątku firmy zasilanego energią elektryczną. System opracowany został dla przedsiębiorstw przemysłowych i doskonale sprawdza się w branży spożywczej. Z uwagi na jej dużą energochłonność w procesach produkcji średnie szacowane, możliwe do osiągnięcia oszczędności wynoszą tu około 10% – komentuje dalej dyrektor Kotkowski.

 

Technologia z korzyścią dla przedsiębiorstw
Z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego firm przetwórczych konieczna jest implementacja technologii, która to bezpieczeństwo zapewni na odpowiednim poziomie. Ważne, by na problem spojrzeć kompleksowo i wybrać takie rozwiązanie, które będzie potrafiło trafnie diagnozować miejsca zwiększonego poboru energii, a do tego pracować nad osiągnięciem wysokiej efektywności dostarczanej energii elektrycznej. Tak „uszlachetniony” surowiec, odpowiednio wykorzystany do zasilania innych urządzeń może dodatkowo obniżyć straty w zużyciu pozostałych mediów.
Postęp technologiczny pozwala na szybkie wdrożenie zaawansowanych systemów wspierających efektywność energetyczną – komentuje sytuację Zbigniew Florczuk, dyrektor operacyjny działu Food Hygiene w spółce Climbex, należącej do Grupy Impel. Takie rozwiązanie jak SOEE, dostarcza wielu cennych informacji o obszarach, gdzie optymalizacje procesowe wciąż są możliwe. W branży spożywczej ta potrzeba jest szczególnie widoczna, z uwagi na dużą chłonność wszelkich mediów. To też podpowiada, że potencjał tego typu wdrożeń jest duży, szczególnie, że ceny energii mają systematycznie rosnąć w perspektywie najbliższych kilkunastu lat – dodaje Zbigniew Florczuk.