Branża mięsna naciska na rząd oraz konsoliduje siły w pomocy Ukrainie

Największe organizacje branżowe sektora mięsnego w Polsce wystosowały apel do premiera i ministra rolnictwa zgłaszając swoją gotowość do niesienia pomocy Ukrainie dziś i w przyszłości.

Jak mówią stojący na ich czele prezesi i dyrektorzy już dziś producenci żywności są gotowi do współpracy z polskim rządem w przygotowaniu i realizacji systemowych rozwiązań kryzysowych związanych z pomocą oraz niwelowaniem skutków wojny. Cyt.” Zdajemy sobie sprawę, że po pierwszym spontanicznym odruchu pomagania przyjdzie czas na zastosowanie efektywnych rozwiązań, które pozwolą nie tylko ustawicznie pomagać Ukrainie do czasu, kiedy tej pomocy będzie potrzebować, ale zapewnią także stabilizację społeczno-gospodarczą w naszym kraju w konsekwencji ryzyk wywołanych wojną”.

 

Nieprzewidywalność działań agresora rosyjskiego i czas trwania wojny powinien stanowić podstawę do opracowania działań antykryzysowych. Sektor rolno spożywczy zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Już dziś zdaniem organizacji istnieje konieczność przygotowania się do zmian w łańcuchu produkcji i dostaw. Należy dostosować produkcję żywności do potrzeb terenów objętych wojną oraz krajowych związanych z napływem imigrantów. Nie chodzi o ilość jedzenia, ponieważ żywności nie zabraknie tylko o jej rodzaj i kanały dystrybucji. Musimy pamiętać, że za chwilę imigranci będą potrzebowali nie tylko dachu nad głową, ale także pracy, przedszkoli i szkół, świadczeń zdrowotnych, psychologicznych. Polska nie należy do krajów bogatych. Mamy dobre i szczodre serca, ale musimy sobie zdawać sprawę, że sytuacja społeczno – gospodarcza w Polsce nie jest w najlepszej kondycji. Ceny środków produkcji, energii, gazu itd. są ogromnym obciążeniem dla firm i gospodarstw domowych.  Nie możemy dopuścić do sytuacji, że niesiona spontanicznie pomoc za chwilę stanie się zarzewiem konfliktów wewnętrznych, kiedy po ludzku okaże się, że brakuje środków. W domach, firmach, samorządach. Kryzys obnaża słabości i weryfikuje założenia. Już dziś cele Europejskiego Zielonego Ładu i Krajowy Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej stają pod wielkimi znakiem zapytania. Cyt. „ Chcemy odpowiedzialnego podejścia. Wyrażamy gotowość utworzenia w sektorze zespołu kryzysowego, który będzie wsparciem dla polskiego rządu. Zarówno teraz, kiedy potrzeba uporządkowania działań spontanicznych, jak również w niedalekiej przyszłości”. Liczymy, że nasz apel nie pozostanie bez echa. Ubiegamy się o to, aby nasz głos był słyszalny i przebił się przez mury resortów. Dlaczego? Dlatego, że dziś w rękach polskich rolników i przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego leży zabezpieczanie podstawowych potrzeb każdego bez względu na jego narodowość.

 

Do apelu przyłączyły się:  Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, POLDRÓB, Związek POLSKIE MIĘSO, Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Stowarzyszenie Polska Ekologia, NSZZ Solidarność rolników Indywidualnych, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

 

Czytaj więcej:
Apel do premiera i ministra rolnictwa – pomoc Ukrainie