BPSC wprowadza system do zarządzania czasem pracy

BPSC wprowadza portal pracowniczy rozbudowany o dwie aplikacje internetowe. Umożliwiają one planowanie i ewidencjonowanie czasu pracy, a także optymalizację kosztów zatrudnienia. To kolejne rozwiązanie wspierające obszar zarządzania zasobami ludzkimi, opracowane przez chorzowskiego dostawcę systemów ERP.

 
Plan zgodny z prawem
Narzędzie wspierające harmonogramowanie czasu pracy jest skierowane przede wszystkim do menedżerów. Służy do tworzenia, weryfikacji i zatwierdzania harmonogramów pracy osób zarówno zatrudnionych na etacie, jak i tymczasowo. – Wprowadzone w ubiegłym roku przepisy wymuszają na pracodawcach miesięczne planowanie zasobów ludzkich. Nasze oprogramowanie pozwala maksymalnie usprawnić ten proces, by zapewnić ciągłość pracy a jednocześnie optymalizować jej koszty – przekonuje Sławomir Kuźniak, Dyrektor Centrum Rozwoju Aplikacji Internetowych BPSC.
Tworzenie harmonogramów w oparciu o tę aplikację to również pewność, że są one zgodne z przepisami – mamy więc pewność, że np. czy przy ustalaniu planu nie przekroczono dziennej normy czasu pracy (norma pobierana z systemu KP) lub wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Aplikacja informuje także czy menedżer układając harmonogram respektuje 11-godzinną przerwę w pracy, prawo do 35-godzinnego ciągłego tygodniowego odpoczynku czy co 4 wolnej od pracy niedzieli. Zatwierdzony harmonogram jest przesyłany do systemów kadrowo – płacowych w celu ewidencji czasu pracy.
– Aplikacja jest adresowana do każdego przedsiębiorstwa, które jest zobligowane do tworzenia harmonogramów. Szczególnie przydatna jest np. dla sieci handlowych, księgarni czy restauracji, które w godzinach szczytu zwiększają na kilka godzin zatrudnienie. Tam stworzenie optymalnego planu pracy bez wsparcia IT jest dość skomplikowane. – tłumaczy Sławomir Kuźniak, dyrektor aplikacji internetowych BPSC.
System podpowie tańsze rozwiązanie
Usprawnienie procesu tworzenia harmonogramu to nie jedyna zaleta aplikacji opracowanej przez BPSC. Oprogramowanie podpowiada także jaki harmonogram pracy jest najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa. Aplikacja informuje też o tym, kiedy dysponujemy wolnymi zasobami ludzkimi. – Wiemy więc np. czy dany pracownik ma do odbioru nadgodziny i możemy zaplanować harmonogram w taki sposób, by koszty zatrudnienia były jak najniższe.– tłumaczy Sławomir Kuźniak z BPSC. W oparciu o dane, pracodawca może zdecydować o wypłacie nadgodzin albo zdefiniować wniosek o odbiorze nadgodzin. Jest to bardzo ważne w przypadku np. firm budowlanych, które często delegują pracownika do innej brygady. System rejestruję, kiedy wydano taką zgodę i wie jak rozliczyć harmonogram czasu pracy.
Harmonogramowanie Czasu Pracy to aplikacja przydatna nie tylko dla menedżerów, ale także dla pracowników. Zatwierdzone harmonogramy są przesyłane do internetowej części systemu Impuls EVO. Dzięki temu pracownicy mają dostęp do informacji na temat planowanego czasu pracy z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Oprogramowanie pozwala również na wprowadzanie wniosków urlopowych. Po akceptacji są one widoczne dla menedżerów tworzących harmonogramy czasu pracy.
Zarządzanie czasem pracy
Aplikacji wspierająca ewidencję czasu pracy pozwala na wprowadzanie dla pracownika lub grupy pracowników, dziennej, tygodniowej lub miesięcznej ewidencji czasu pracy za pośrednictwem internetowych kart pracy. Sama ewidencja może być pobrana z systemów RCP lub wprowadzana przez menedżerów. System umożliwia również wysyłanie wniosków o rozliczenie nadgodzin. Po ich akceptacji, nadgodziny zostają rozliczone w systemie kadrowo-płacowym. Oprócz samej ewidencji, karty pracy umożliwiają menadżerom rozliczenie premii lub dodatków dla pracowników.
Portal pracowniczy jest więc aplikacją, która w sposób kompleksowy umożliwia planowanie, zarządzanie i kontrolę czas pracy oraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. Pozwala również na pełny dostęp do informacji i działań związanych  z pełnieniem roli pracownika. W zależności od przydzielonych uprawnień  pracownik oraz manager mają dostęp do informacji w obszarze opisów stanowisk pracy, zakresów zadań, danych personalnych, ocen, działań rozwojowych własnych lub podległych pracowników – jeśli Impuls EVO wykorzystywany jest wraz z systemem mHR wspierającym zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji.
***
BPSC SA zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Sztandarowym produktem firmy jest zintegrowany pakiet klasy MRPII/ERP Impuls EVO. System należy w tej chwili do ścisłej czołówki oferowanych na rynku rozwiązań tej klasy. Dzięki swojej kompleksowości i elastyczności kolejne rozwiązania klasy ERP wykorzystywane są przez ponad 540 średnich i dużych przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Firma zatrudnia ponad 240 osób – najwyższej klasy specjalistów w doskonały sposób łączących wiedzę na temat nowych technologii ze znajomością potrzeb współczesnych przedsiębiorstw.
Wśród klientów BPSC są m.in. wybrane przedsiębiorstwa Grupy Tauron Polska Energia, Kler, BIG – STAR, Stalexport-Transroute Autostrada, CTL Logistics, Organika, Selena, Matras, Grupa Sokołów, Sokpol, OSM Piątnica, WSP Społem Kielce, Krajowa Spółka Cukrowa.