Bezpieczna kontrola zamiast kosztownych wycofań – rozwiązania od Minebea Intec

Zapewnienie, że produkty są bezpieczne i wolne od zanieczyszczeń zawsze było priorytetem dla producentów żywności. Dlatego w ich interesie leży zapewnienie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych i jak najskuteczniejsza ochrona zdrowia konsumentów. Z tego powodu zdefiniowano obszerne standardy krajowe i międzynarodowe, aby procesy produkcji żywności były bezpieczne i minimalizowały zagrożenia dla zdrowia. Do kluczowych wymagań prawnych należą m.in. HACCP, IFS, BRC.

 

Wycofywanie zanieczyszczonych produktów z rynku powoduje nie tylko straty finansowe, ale może również prowadzić do utraty wizerunku i poważnie zaszkodzić relacjom handlowym. Dotyczy to w szczególności produkcji żywności.
Ponad 10 mln USD – tyle wyniósł koszt co drugiego wycofania żywności zgodnie z wynikami wspólnego badania branżowego przeprowadzonego przez Food Marketing Institute i Grocery Manufacturers Association w 2020 roku. Obejmuje to jednak tylko koszty bezpośrednie, do których zalicza się koszty dodatkowej pracy, a także nakłady na powiadomienie organów nadzorczych, łańcuchów dostaw i konsumentów, wycofanie odpowiedniej partii produktu, przechowywanie i niszczenie dotkniętych towarów oraz koszt samej partii produktu nienadającej się do sprzedaży.
Jeszcze bardziej znaczącym czynnikiem niż bezpośrednie straty finansowe producentów jest utrata zaufania konsumentów, którzy mogą zmienić swoje zachowania zakupowe po kampaniach wycofywania produktów z rynku, a następnie uciec się do zakupu towarów od konkurencji. Jeżeli sprzedawcy detaliczni całkowicie usuną ze swojej oferty produkty o nadszarpniętej reputacji, w najgorszym przypadku producenci, o których mowa, mogą znaleźć się w krytycznej sytuacji finansowej.


Kolejnym wyzwaniem dla producentów jest ciągły wzrost automatyzacji przy coraz większej wydajności linii produkcyjnych, co wymaga elastycznych rozwiązań w zakresie kontroli jakości. Ponadto, zwłaszcza w sektorze spożywczym, tolerancja błędów ze strony klienta końcowego jest zerowa.

Minebea Intec, wiodący producent rozwiązań do ważenia i kontroli, oferuje produkty, które minimalizują ryzyko wycofania produktu z rynku, pomagając producentom w przemyśle spożywczym w zabezpieczeniu procesów produkcyjnych. Dzięki naszym wieloletnim relacjom z producentami mięsa bardzo dobrze rozumiemy wymagania z jakimi spotykają się te przedsiębiorstwa. Dlatego proponujemy 3 różne rozwiązania do kontroli, w zależności od wymagań: detektory metalu, detektory rentgenowskie i systemy kontroli wizyjnej.


Detekcja metali

Detektory metali są jednym z najważniejszych narzędzi w przemyśle mięsnym, pozwalającym na wykrycie obecności niepożądanych metalowych zanieczyszczeń w produktach. Działają one na zasadzie wykrywania zaburzeń w polu elektromagnetycznym, które powstają, gdy metalowy przedmiot znajduje się w jego zasięgu. Detektory te są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, w tym w produkcji mięsa, nabiału, pieczywa, owoców i warzyw oraz innych produktów.

Zanieczyszczenia metalowe mogą dostać się do żywności np. poprzez ścieranie się metalowych elementów maszyn lub znajdować się w przetwarzanych surowcach.
Dzięki wypróbowanym i zaufanym detektorom metalu z serii Vistus®, Minebea Intec posiada w swojej ofercie wszechstronne rozwiązanie do bezpiecznego wykrywania metalicznych ciał obcych w żywności. Oprócz wyjątkowo wysokiej wydajności wykrywania i niezawodności, wszystkie systemy Vistus mają szeroki zakres częstotliwości i są dostępne w wielu wersjach i rozmiarach, aby zapewnić idealne rozwiązanie, również dla niestandardowych projektów. Na przykład systemy Vistus, Vistus RS, Vistus Freefall i Vistus Pipeline zapewniają różne opcje kontroli produktów na przenośnikach taśmowych i dla towarów pompowanych, bezpiecznie wykrywając wszelkie obecne metale. Aby zapewnić maksymalną łatwość obsługi, rozwiązania Vistus, które są wykonane z wysokiej jakości komponentów, zawierają opcje interfejsu dostosowane do różnych grup użytkowników, co pozwala na dostosowanie działania systemu do potrzeb użytkownika.


Detekcja rentgenowska

Detektory rentgenowskie (detektory X-ray) są coraz częściej stosowane w przemyśle spożywczym, ponieważ pozwalają na wykrywanie nie tylko metali, ale również innych zanieczyszczeń, takich jak kamienie, twarde tworzywa sztuczne i szkło. Detektory te działają na podobnej zasadzie, co detektory metali, ale zamiast pola elektromagnetycznego wykorzystują promieniowanie rentgenowskie, co pozwala na dokładniejsze wykrywanie nawet bardzo małych zanieczyszczeń. Detektory rentgenowskie są szczególnie skuteczne w wykrywaniu zanieczyszczeń, które mogą być trudne do zidentyfikowania przez detektory metali. Ponadto, detektory rentgenowskie są wykorzystywane do sprawdzania jakości produktów, np. wykrywania ubytków w opakowaniach, nierównomiernego rozkładu produktu lub obecności zanieczyszczeń wewnątrz produktu.

Przykładowym urządzeniem do kontroli rentgenowskiej jest detektor Dylight przeznaczony do kontroli niewielkich gabarytowo produktów. Razem z systemem odrzutu i zbiornikiem na wadliwe produkty zajmuje on tylko metr w linii produkcyjnej, dlatego integracja jest bardzo łatwa, nawet w przypadku braku miejsca.


Systemy kontroli wizyjnej

Nowa gama systemów wizyjnych firmy Minebea Intec, w tym VisioPointer®, zapewnia pełną kontrolę jakości, aby dać producentom całkowitą pewność, że ich produkty są wolne od wad i zanieczyszczeń. Wielorakie zastosowania i konfiguracje tego systemu obejmują kamery górne, dolne i boczne, co umożliwia kontrolę opakowań i produktów z każdej strony. Typowe zastosowania to sprawdzanie etykiet, zarówno pod kątem zawartości, jak i położenia, identyfikacja zanieczyszczeń zgrzewu oraz kontrola kodów kreskowych i daty przydatności.

Nowa seria systemów wizyjnych stanowi uzupełnienie portfolio urządzeń kontrolnych Minebea Intec o kolejny filar kontroli jakości – jakość żywności może być teraz monitorowana w sposób kompleksowy: od automatycznych wag kontrolnych, poprzez detektory metali i detektory rentgenowskie, po nowe, zautomatyzowane systemy wizyjne.
Użytkownicy mogą korzystać z trzech systemów wizyjnych o różnych możliwościach i rozmiarach w zależności od wymagań danej linii produkcyjnej. Kompaktowy SmartInspector® może być zintegrowany z istniejącymi przenośnikami taśmowymi i zapewnia podstawowe opcje kontroli na minimalnej przestrzeni. VisioCompact® umożliwia obszerniejszą kontrolę dwustronną z licznymi opcjami, a jednocześnie wymaga niewielkiej przestrzeni do instalacji. System VisioPointer® zapewnia najszerszy wybór kryteriów kontroli. W wersji standardowej opiera się na trzech kamerach, kilku typach oświetlenia, a opcjonalne może zostać wyposażony w dodatkowe kamery boczne do wielostronnej analizy.

Kontrola zgrzewu opakowania jest jedną z najważniejszych wizualnych kontroli jakości w sektorze spożywczym, ponieważ data przydatności produktu do spożycia obowiązuje tylko przy zachowaniu całkowitej szczelności opakowania. „Kontrola zgrzewów za pomocą kamer jest szybka, nieinwazyjna i adaptacyjna. Konwencjonalne metody nie posiadają tych zalet. Jesteśmy dumni, że możemy zaproponować naszym klientom to wyjątkowe rozwiązanie w zakresie produkcji” – mówi dr Thorsten Vollborn, Szef ds. Zarządzania Produktami Inspekcyjnymi w Minebea Intec. Systemy wizyjne Minebea Intec oferują znacznie więcej niż tylko jeden proces kontroli. W zależności od wymagań klienta możliwe jest dodanie innych, równoległych etapów testowania. Klasyczne procesy inspekcji optycznej, takie jak prawidłowe umieszczenie etykiety, odczyt i ocena (OCR/V) poprawności daty oraz czytelności kodu kreskowego lub kodu QR, można łatwo zintegrować z inspekcją optyczną i rozszerzyć o dalsze kryteria, takie jak kolor, kształt lub umiejscowienie zawartości opakowania. Systemy wizyjne zapewniają również właściwą dla Minebea Intec łatwość użytkowania: panel sterowania z ekranem dotykowym to intuicyjny interfejs użytkownika. VisioPointer® i VisioCompact® można łatwo zintegrować z istniejącymi liniami produkcyjnymi.

 

Podsumowując, reklamacje i wycofywanie produktów spożywczych to nieuniknione wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć producenci. Jednak właściwe zarządzanie ryzykiem, zgodność z prawem oraz szybka reakcja w przypadku wykrycia wadliwych produktów mogą przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom oraz ochrony reputacji firmy.

 

www.minebea-intec.com