„Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego bezpieczeństwem gospodarczym kraju”.

Europejskie Centrum Biznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w tegorocznej edycji Agro Security Forum AGROSEC 2016, który odbędzie się w Warszawie w Hotelu Hilton w dniu 9 czerwca 2016 r. Temat przewodni Forum brzmi:

_

„Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego bezpieczeństwem gospodarczym kraju”.

_

Intencją organizatorów Forum jest zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa sektora rolno – spożywczego w kontekście bezpieczeństwa gospodarczego kraju. Pragniemy, aby zaproszeni goście: politycy, przedstawiciele biznesu, instytucji, nauki i ekonomiści przeprowadzili dyskusje, ukierunkowane na zabezpieczenie sektora rolno-spożywczego w związku z aktualną sytuacją geopolityczną i gospodarczą.

_

Tematyka bezpieczeństwa sektora rolno-spożywczego została nieprzypadkowo wybrana na temat przewodni tegorocznej edycji Forum. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na kondycję branży rolno-spożywczej, dalsze możliwości rozwoju sektora w dobie zaostrzania się konkurencji, protekcjonizmu i globalizacji, większe wsparcie ze strony obecnego Rządu, nowe regulacje prawne to najważniejsze zagadnienia przewidziane w debatach. Bezpieczeństwo to również wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez reprezentantów UE, Rząd Polski i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat przewodni zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję.

_

Szczegółowe informacje: www.agrosec2016.pl.