Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zaprasza pracodawców do udziału w programie prewencyjnym, którego celem jest ograniczanie zagrożeń wypadkowych i zawodowych, poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy, którzy zdecydują się na udział w programie, opartym na zasadzie samokontroli, uzyskują pomoc inspektorów pracy w efektywnym dostosowaniu przedsiębiorstwa do obowiązującego prawa.

 

W dniu 26 października 2020 roku o godzinie 09:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie za pomocą komunikatora Skype. Link do szkolenia: https://join.skype.com/a1qPATdE4h9Y

 

W trakcie szkolenia nasz specjalista wyjaśni jakie wymagania prawne i standardy BHP powinien spełnić pracodawca, aby uczynić zakład bardziej bezpiecznym.

Dla pracodawców uczestniczących w szkoleniu oferujemy bezpłatne wydawnictwa związane z realizacją ww. programu prewencyjnego oraz pomoc merytoryczną przez cały okres realizacji programu.

 

Zgłoszeń do udziału w szkoleniu można dokonać drogą elektroniczną na adres:

promocja@katowice.pip.gov.pl  wypełniając załączoną kartę zgłoszenia.

 

> Karta zgłoszenia udziału w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy
– „BHP w zakładach przetwórstwa mięsa”

 

Szczegółowe informacje o programie prewencyjnym:

http://www.bhpnatak.pl/html/program_prewencyjny.html