BECK CLIP SYSTEMS przejmuje firmę MAGA

Mauerkirchen/Austria, 01/02/2018 Z dniem 1 lutego 2018 r., spółka BECK CLIP SYSTEMS przejmuje producenta maszyn – firmę MAGA (Komorniki, Polska), poszerzając w ten sposób znacząco wiedzę fachową oraz asortyment produktów w obszarze urządzeń klipsujących. Dzięki akwizycji BECK CLIP SYSTEMS stanie się odtąd dostawcą pełnego wachlarza produktów na rynek przetwórstwa mięsnego.

_

Rozwój firmy BECK w zakresie rozwiązań systemowych

BECK CLIP SYSTEMS jest spółką należącą do BECK Fastener Group, która od ponad 20 lat produkuje w swoim zakładzie w Mauerkirchen w Austrii, aluminiowe klipsy na potrzeby przemysłu spożywczego i opakowaniowego. W 2013 roku, jako dostawca rozwiązań systemowych, BECK Fastener Group poszerzyła gamę swoich produktów o klipsownice manualne i półautomatyczne. Dzięki najnowszej akwizycji BECK CLIP SYSTEMS stawia kolejny ważny krok rozwojowy w sektorze spożywczym poprzez dodanie i zaadoptowanie do własnego asortymentu produktów firmy MAGA. Nowa oferta obejmie pełen zakres urządzeń – od klipsownic manualnych, poprzez w pełni automatyczne urządzenie do podwójnego klipsowania, kończąc na półautomatycznej kotleciarce (prasie do mięs).

_

Efekt synergii

„Będziemy korzystać z wieloletniej wiedzy fachowej pracowników MAGA zapewniając jednocześnie wszystkim pracownikom dobre i ambitne pespektywy na przyszłość,” mówi Christian Beck, CEO firmy BECK Fastener Group, wyjaśniając podstawy podjęcia strategicznej decyzji o przejęciu firmy. „Pamiętając o naszym przywiązaniu do jakości i fachowości w serwisie, będziemy mogli dalej rozszerzać obecny wachlarz produktów i budować silną pozycję na rynku,” dodał odnosząc się do przyszłości.

Poprzedni właściciel i założyciel firmy MAGA, Włodzimierz Morawski, uważając firmę BECK CLIP SYSTEMS za idealnego następcę, po okresie przejściowym, przejdzie na emeryturę. Po jego odejściu, zarządzanie działalnością przejmie Piotr Pranczke, który będzie dalej prowadzić firmę zgodnie ze ścisłymi wymogami jakościowymi firmy BECK Group. Piotr Pranczke posiada ponad 11-letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży i zarządzania w różnych sektorach gospodarki, w tym sektorze opakowań do żywności. Ostatnio zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego a wcześniej Menedżera ds. Rozwoju Biznesu (National Business Development Manager) w spółce Smurfit Kappa Polska.

_

Austriacka jakość również w Polsce

Po przejęciu, BECK Fastener Group zachowa obecny zakład produkcyjny urządzeń MAGA w Komornikach, natomiast kontrola jakości produktów będzie prowadzona w Austrii. Współpraca inżynierów z Austrii i Polski jak również związany z nią transfer wiedzy będzie mieć pozytywny wpływ na dalszy rozwój całego asortymentu wytwarzanych urządzeń.

www.beck-clips.com

 

Fot. 1 – Założyciel MAGA – Włodzimierz Morawski (po lewej) przekazuje firmę w ręce Christiana Becka, CEO BECK Fastener Group (po prawej)

_

 

O firmie MAGA

MAGA jest firmą rodzinną prowadzoną przez właścicieli od momentu jej założenia w 1990 roku. Od tego czasu odnosi sukcesy w dziedzinie produkcji maszyn dla przemysłu przetwórstwa spożywczego. Ze względu na planowaną emeryturę, dotychczasowy właściciel Włodzimierz Morawski zdecydował się przekazać zarządzanie firmą spółce BECK Fastener Group. Wszyscy pracownicy pozostaną w spółce pracując od tego momentu zgodnie z zasadami i wytycznymi BECK Fastener Group. Zakład produkcyjny MAGA zlokalizowany w  Komornikach, Polska, będzie odtąd działać pod nazwą BECK CLIP SYSTEMS sp. z o.o.

_

O spółce BECK CLIP SYSTEMS

BECK Fastener Group to firma o długim stażu w sektorze elementów złącznych, która wytwarzaniem klipsów aluminiowych dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego zajmuje się już od połowy lat 90-tych XX wieku. Od tamtego czasu nastąpił znaczący rozwój segmentu, którego sukces pozwolił spółce BECK CLIP SYSTEMS stać się samodzielną jednostką organizacyjną w ramach BECK Group. Zarówno klipsy, jak i klipsownice BECK zyskały duże uznanie na rynku dzięki swojej wysokiej jakości oraz rozsądnej cenie. Dodatkową zaletą produktów jest to, że zarówno klipsy jak i klipsownice mogą być stosowane do produktów innych ważnych producentów.