Aicon X-ray- technologia na straży bezpieczeństwa produktów

Troska przetwórców mięsa i generalnie producentów produktów spożywczych o zadowolenie, a zwłaszcza bezpieczeństwo konsumentów jest bezwzględnym priorytetem. Zabezpieczenie marki przed problematycznymi i kosztownymi reklamacjami to codzienna, mozolna praca wielu osób z całym działem zapewnienia jakości na czele.

 

Szereg konsekwencji, jakie grożą w przypadku dostarczenia na rynek zanieczyszczonego lub wadliwego produktu (wycofanie towaru ze sklepów, utylizacja, nadszarpnięty wizerunek marki, utrata zaufania), skłania wytwórców do inwestycji w zapewnienie jakości. Jednym z zabezpieczeń jakie można w tym przypadku zastosować jest technologia rentgenowska, dzięki której możliwa staje się eliminacja zanieczyszczonych i wadliwych produktów jeszcze na etapie produkcji. Detektory rentgenowskie umożliwiają w precyzyjny i automatyczny sposób sklasyfikować produkty na zgodne oraz zanieczyszczone i wybrakowane.
Poza funkcjonalnością wykrywania zanieczyszczeń metalicznych i niemetalicznych, takich jak: szkło, ceramika, kamień, kość, guma czy inne tworzywa o odpowiednich właściwościach (gęstość oraz skład chemiczny), systemy inspekcji rentgenowskiej mogą jednocześnie realizować wiele innych pomiarów jakościowych – ważenie, kontrola wymiarów, weryfikacja obecności elementów produktu lub opakowania, kształt, liczenie elementów w opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym. Cały proces kontroli musi odbywać się przy pełnej wydajności linii produkcyjnej, dochodzącej czasem nawet do 1000 produktów na minutę co stanowi wyzwanie dla oprogramowania analizującego zdjęcie rentgenowskie, jednostki obliczeniowej czy też osprzętu w postaci automatycznego odrzutnika produktów niezgodnych.

 

 

Chcąc uzyskać najwyższe bezpieczeństwo dostarczanych konsumentom produktów warto skorzystać z pomocy specjalistów w dziedzinie technologii rentgenowskiej. Firma PID Polska – dystrybutor marki Aicon X-ray w Polsce, od blisko 20 lat oferuje urządzenia x-ray dla przemysłu spożywczego. Dzięki koncentracji na technologii rentgenowskiej oraz kompletnej ofercie wszelkich usług niezbędnych do prawidłowego działania tych urządzeń w środowisku produkcyjnym – udało jej się osiągnąć pozycję lidera krajowego rynku.
Aicon X-ray, jako jeden z niewielu producentów urządzeń rentgenowskich, dysponuje nowoczesną i unikalną technologią bezpośredniej konwersji promieniowania rentgenowskiego czyli tak zwanym licznikiem fotonów. Technologia ta pozwala na stworzenie zdjęcia rentgenowskiego o nieosiągalnej wcześniej jakości. Wysoka rozdzielczość zdjęcia (nawet 0.1 mm) oraz brak szumów (występujących przy znanej od lat technologii scyntylatorowej), umożliwiają dokładniejszą analizę obrazu i tym samym wykrywanie zanieczyszczeń, które przy standardowej technologii x-ray mogą być niewidoczne na zdjęciu i tym samym niewykrywalne. Ponadto – licznik fotonów umożliwia wykonanie zdjęcia rentgenowskiego na wielu poziomach energetycznych. Wspomaga to rozróżnianie składu chemicznego skanowanych obiektów dzięki czemu na przykład możliwe jest wyraźne wyróżnienie na obrazie rentgenowskim kości na tle mięsa. Aicon X-ray oferuje licznik fotonów jako opcję konfiguracyjną do niemal wszystkich możliwych aplikacji x-ray jednak ta technologia znajduje szczególne zastosowanie w przemyśle przetwórstwa mięsnego. Ze względu na znikome nawapnienie kości w przypadku mięsa drobiowego, ich detekcja jest utrudniona jednak z urządzeniem Aicon X-ray wyposażonym w licznik fotonów – staje się możliwa nawet od grubości kości rzędu 1 milimetr.

 

Detektory rentgenowskie Aicon X-ray oferowane przez PID Polska, wyposażone są w szereg funkcji, których wspólnym celem jest zabezpieczenie produktu przed zanieczyszczeniami i innymi wadami jakościowymi. System ciągłej autokontroli kluczowych komponentów natychmiast wykryje nieprawidłową pracę któregokolwiek z nich. Zastosowana odwrócona logika inspekcji, polegająca na założeniu, że każdy produkt wjeżdżający do tunelu detektora jest potencjalnie zanieczyszczony a dopiero prawidłowo przeprowadzona analiza obrazu rentgenowskiego może zmienić jego status na zgodny – skutecznie minimalizuje ryzyko przepuszczenia produktu niezgodnego do dalszego procesu produkcyjnego. Dodatkowe funkcje dostępne w detektorach Aicon X-ray, takie jak system potwierdzenia odrzutu w połączeniu z systemem śledzenia produktu – zabezpieczają przed ewentualnymi usterkami mechanicznymi odrzutnika, w wyniku których mogłoby dojść do sytuacji kiedy produkt zakwalifikowany jako niezgodny nie został odrzucony.

 

 

Szeroki wachlarz usług oferowanych przez PID Polska oraz Aicon X-ray sprawia, że użytkowanie detektorów rentgenowskich staje się łatwiejsze. Dzięki ogromnemu zasobowi doświadczeń aplikacyjnych, mamy pewność że dobrane rozwiązania konfiguracyjne sprawdzą się w pełnym zakresie potrzeb. Oprogramowanie w urządzeniach Aicon X-ray umożliwia osiągnięcie najwyższych parametrów detekcji bez ograniczania wydajności nawet najszybszych linii produkcyjnych. Oprócz bezpieczeństwa produktów, urządzenia Aicon X-ray zapewniają również pełne bezpieczeństwo radiologiczne środowiska pracy a firma PID Polska wspiera użytkowników urządzeń w zakresie wszelkich lokalnych wymagań prawnych związanych z ich posiadaniem. Niektóre aplikacje, zwłaszcza w istniejących już liniach produkcyjnych wymagają zastosowania niestandardowych rozwiązań, zarówno konstrukcyjnych jak i programistycznych. Elastyczne podejście Aicon X-ray w takich przypadkach znacząco ułatwia integrację urządzeń w nawet najtrudniejszym środowisku produkcyjnym. Pełna kompatybilność ze wszystkimi standardami komunikacyjnymi pozwala wykorzystać dane gromadzone w urządzeniu x-ray w celu integracji z systemami klasy MES. Ponadto istnieje możliwość zastosowania dodatkowego oprogramowania bazodanowego w celu wygodnego raportowania. Na koniec – co jest szczególnie istotne z punktu widzenia ciągłości produkcji zwłaszcza gdy x-ray pełni rolę krytycznego punktu kontroli – PID Polska oferuje całodobowy telefon serwisowy, który wraz ze zdalnym połączeniem internetowym, umożliwia diagnozę a bardzo często również usunięcie usterki w ciągu kilku czy kilkunastu minut. Unikamy tym samym zbędnych kosztów związanych z długim przestojem urządzenia oraz przyjazdem technika do zakładu.

 

Tomasz Rychlica
Szef Działu Sprzedaży PID Polska

 

W celu uzyskania oferty lub dodatkowych informacji
prośba o kontakt: t.rychlica@pidpolska.pl, tel.: 507 370 580

 

 

Skorzystaj z możliwości obejrzenia urządzeń Aicon X-ray na zbliżających się imprezach targowych:

 

Warsaw Pack
Nadarzyn k/Warszawy
18-20 kwietnia 2023,
hala B, stoisko B2.54

 

Interpack
Düsseldorf
4-10 maja 2023,
hala 11, stoisko E11