Branża mięsna idzie na wojnę z ASF

W ubiegłą środę, 4. grudnia, odbyło się spotkanie organizacji zrzeszających producentów i przetwórców trzody chlewnej. Zakończyło się ono podpisaniem przez Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Związek Polskie Mięso, Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus Branżowego Porozumienia d.s. Walki z ASF. Do porozumienia dołączy również, nieobecna na spotkaniu, Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz.

 

Nadrzędnym celem Branżowego Porozumienia d.s. Walki z ASF jest wspieranie działań organów administracji państwowej w poprawie efektywności walki z afrykańskim pomorem świń oraz ograniczenie skutków jego występowania. Konieczność podjęcia natychmiastowych kroków jest tym bardziej istotna, że już zaledwie dzień po podpisaniu porozumienia ujawniony został pierwszy przypadek dzika zarażonego ASF w Wielkopolsce.

 

Spotkania członków Porozumienia będą odbywały się raz w miesiącu. Mają w nich uczestniczyć nie tylko przedstawiciele branży mięsnej, ale również resortu rolnictwa i środowiska, służb weterynaryjnych, sejmowej i senackiej komisji rolnictwa i Polskiego Związku Łowieckiego. Do współpracy zaproszono także przedstawicieli świata nauki, Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  oraz wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego.

 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP – Janusz Rodziewicz zadeklarował, że w najbliższym czasie złoży do Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego projekt dotyczący działań PR-owych związanych z walką z ASF.

 

Pierwsze spotkanie Branżowego Porozumienia d.s. Walki z ASF planowane jest w drugiej połowie grudnia – przed Bożym Narodzeniem. O wszelkich działaniach będziemy informowali Państwa na bieżąco.